Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rhubarbrr
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
rhubarbrr
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller via4777727772 4777727772
rhubarbrr
1209 b356 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarabarbarowy rabarbarowy
rhubarbrr
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
rhubarbrr
rhubarbrr
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahyphaeoflove hyphaeoflove
rhubarbrr
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
rhubarbrr
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viastarryeyed starryeyed
rhubarbrr
0294 382d 500
Reposted fromla-lu la-lu viarabarbarowy rabarbarowy
rhubarbrr
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
rhubarbrr
3443 646d 500
Reposted fromartlover artlover viarabarbarowy rabarbarowy
rhubarbrr
0578 0b62
Reposted fromzciach zciach viagaiqus gaiqus
rhubarbrr
rhubarbrr
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viarabarbarowy rabarbarowy
rhubarbrr
7234 96a3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
rhubarbrr
Zawsze ciągnęło mnie do wariatów. Do ludzi wyniszczonych przez życie, którzy nie widzą w tym świecie żadnej radości. Ja im ją daję i odchodzę. Tak jakbym nigdy nie istniała.
rhubarbrr
6646 6390 500
rhubarbrr
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
rhubarbrr
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl