Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rhubarbrr
8594 10a7 500
Reposted fromckisback ckisback viasiostra siostra
8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viarabarbarowy rabarbarowy
rhubarbrr
3321 543a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
rhubarbrr
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
7599 4e41
Reposted fromGIFer GIFer viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
7070 2688 500
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
rhubarbrr
7475 0906 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
9015 df5e
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
0478 997e
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
0478 997e
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa
0648 6122
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaLimysoul Limysoul
rhubarbrr
6677 588e
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
5541 895a
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
4740 5495
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl