Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rhubarbrr
4472 e292 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
8761 ee80 500
Reposted fromrubinek rubinek viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
4430 5664
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
rhubarbrr
4413 3b0c
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viahormeza hormeza
rhubarbrr
0829 90ef 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
rhubarbrr
4142 e7d2
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
rhubarbrr
7952 f533
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
rhubarbrr
7614 6bff 500
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
rhubarbrr
4045 d6a6 500
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
rhubarbrr
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viahormeza hormeza
rhubarbrr
3951 451e
Reposted fromotters otters viahormeza hormeza
rhubarbrr
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
rhubarbrr
8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
rhubarbrr
Im starszy jesteś tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują.
— trzask.prask
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
rhubarbrr
8772 e1b7 500
teraz
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viahormeza hormeza
rhubarbrr
3453 3889 500
The End of the F***ing World (2017)
Reposted frommovieguy movieguy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl