Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1902 209c 500

historicaltimes:

Ezra Pound, Venice, by Walter Mori, 1963

via reddit

Weiterlesen

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen
9875 1d1f 500
Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba
rhubarbrr

Widziałem taki balkon, w kwietniu, w słońcu,
w takim słońcu, że aż się oczy mrużą;
gdy wiatry z pól zbyt pełne woni są;
gdy ptaków i kwiatów jest tak dużo.

Na tym balkonie, kiedy nań blask naszedł
i wszystkie wonie jak miotłą przepłoszył,
jeden posępny cień został jednakże
i miał zielone oczy.

Była to dziewuszka, której dzieje
opisać można by w niejednym tomie.
Jej teraz dobrze jest. Lecz jeszcze się nie śmieje.
I często krzyczy nocą od złych wspomnień.

Żydowskie dziecko. Kwiat, co rósł w sekrecie.
Świerszczyk ukryty w szparze. A rodzice
i stara babka, wszystko padło w getcie,
oświetlone ogniem i księżycem.

Dzisiaj jest dobrze, prawda, moje dziecko?
Kwiaty znów pachną. Gwiazdy znów migocą.
Ale ja także znam kolczasty drut i noc niemiecką
i czasem też krzyczę nocą.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
0957 9835
Reposted frommustakivi mustakivi
rhubarbrr
9772 9dd9 500
Reposted fromkaiee kaiee
0063 fe7e 500

spirkachu:

They’re so cute, I’m gonna cry

Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia
0204 2e44 500

lasylphidedubolchoi:

Natalia Makarova and Mikhail Baryshnikov in Giselle

Reposted fromgatoskyenlaplaya gatoskyenlaplaya
rhubarbrr
9923 78f0
Reposted fromjestemjeden jestemjeden
1891 1b3c 500

phreemessen:

“Do you realize, my son, how many vehicular states, crowds of demons, veils of matter, and courses of stars we have to pass through during our wearisome ascent to the One and Only?”

—Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen
0657 8878 500

were-all-queer-here:

If this isn’t me

Reposted fromrivela rivela
1465 343c 500

greywindys:

Sounds like Gorillaz, sounds like you

Reposted fromImmortalVirtues ImmortalVirtues
0820 130e 500
Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba
1767 94e9 500

deputychairman:

yaddle:

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Don’t come to me with your ‘behind the scenes’ nonsense, this is 1000000% how Leia Organa runs the Resistance

Reposted frommostlikely-shutup mostlikely-shutup
1156 8c92 500

kirbylesbian:

look at this advertisement i saw… its literally just aku’s face with no text or additional details

Reposted fromakish akish
1367 edba
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit
rhubarbrr
1263 824e 500
Reposted fromcypheroftyr cypheroftyr
1369 7e04 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit
1544 2007 500

weavemama:

you can’t deny the existence of rape culture when our judicial system is ran by these gross ass men who justify it 

Reposted frombirchsoda birchsoda
1452 c11c 500

liberalsarecool:

Pro-life is coded language for ‘I don’t like women, women can not control their own bodies, and I don’t trust women".

Reposted fromImmortalVirtues ImmortalVirtues
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl