Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rhubarbrr
8650 4a6e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasiostra siostra
rhubarbrr
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamendacious mendacious
rhubarbrr
7600 bc3a 500
rhubarbrr
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaathlin athlin
rhubarbrr
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
Reposted frompozakontrola pozakontrola via48hrs 48hrs
rhubarbrr
7616 8d25 500
Reposted fromfungi fungi viagabrielle gabrielle
rhubarbrr
rhubarbrr
Co jest w życiu najważniejsze? „Po pierwsze przyjaciele. A poza tym: Chcieć niezbyt wiele. Wyzwolić się z kultu młodości. Cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę. Wyzbyć się pożądliwości. Nie mieć pretensji do świata. Mierzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na miernotę życia. Nie szukać szczęścia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. Z zasady ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.”  
— Leszek Kołakowski
rhubarbrr
rhubarbrr
9934 96ba
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZiomeczek Ziomeczek
rhubarbrr
4666 84a0
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks viatomczan tomczan
rhubarbrr
Reposted fromuhuh uhuh viadesigner designer
4668 5884
rhubarbrr
rhubarbrr
5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl