Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9294 38db
Reposted fromknightedundine knightedundine viasiostra siostra
rhubarbrr
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viafotofob fotofob
rhubarbrr
2941 a0c7
Reposted fromvronk vronk viafotofob fotofob
rhubarbrr
5386 bfca 500
Reposted frommatwin matwin viasmaller smaller
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

rhubarbrr
4154 ccf2
Reposted fromdailylife dailylife viaBrainy Brainy
rhubarbrr
2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaBrainy Brainy
rhubarbrr
rhubarbrr
9044 151e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra
rhubarbrr
3318 9de7
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
4303 c5b2
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viabookart bookart
rhubarbrr
7111 5510
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaBrainy Brainy
rhubarbrr
2953 2bb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaretaliate retaliate
rhubarbrr
rhubarbrr
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
— z serii prawd życiowych
rhubarbrr
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
rhubarbrr
4608 51fd
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaartlover artlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl