Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rhubarbrr
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

rhubarbrr
Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy
rhubarbrr
2978 1754
Reposted frombanitka banitka viasleepwalkers sleepwalkers
0474 72bd
Reposted fromdeadgwen deadgwen viasleepwalkers sleepwalkers
rhubarbrr
6705 8e5d 500
Underwater waterfall near Mauritius island.
Reposted fromepi epi viamarcinmarcin marcinmarcin
rhubarbrr
8465 6118
Reposted frompapercup papercup viadontforgot dontforgot
rhubarbrr
2445 a458
Reposted frompiehus piehus viamolotovcupcake molotovcupcake
rhubarbrr
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialexxie lexxie
rhubarbrr
9184 f27f
Reposted frominto-black into-black viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
rhubarbrr
2981 9f3a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
rhubarbrr
6304 a9c5
Reposted fromGIFer GIFer viaasz asz
rhubarbrr
5391 8d89 500

the-roofs-not-safe-now:

weird little comic

Reposted from10k-saints 10k-saints viabzium bzium
3130 49a1 500

yrmidnightman:

Photo: Hugh Stewart

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaosiu osiu
rhubarbrr
1409 1c14
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
rhubarbrr
1309 488f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
rhubarbrr
2769 e481 500
Reposted fromarumhc arumhc viaizzy13violinzz izzy13violinzz
rhubarbrr
4168 f623 500
Reposted fromenyopax enyopax viaGummiBonBon GummiBonBon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl