Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2162 28d4 500

nobrashfestivity: Unknown, Waves, Kojima Island 1890, Library of Congress

Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viaredstripes redstripes
rhubarbrr
 mogłabyś coś mi obiecać? to dla mnie bardzo ważne, przyrzeknij, ze się zgodzisz. posłuchaj...
nawet jeśli jutro dojdziemy do wniosku, ze jesteśmy z innych bajek i nasz związek nie ma sensu to chce się z Tobą spotykać na 24 godziny w pierwszy weekend każdego nieparzystego miesiąca. nawet jeśli ułożymy sobie życie, osobno. na 24 godziny bez żadnych zobowiązań i późniejszych konsekwencji. wyłączamy telefony i jesteśmy tylko my. może będziesz mi opowiadała o swoim księciu z bajki, zdolnych dzieciach. może będziemy uprawiać dziki sex w samochodzie, a może po prostu będziemy leżeć na podłodze, odpalać szlugi, pic wódkę z gwinta i trzymając się za ręce przeklinać to parszywe życie... nie patrz tak na mnie. cholera, wiem ze to chory układ. ale chce Cie mieć chociaż przez 144 godziny rocznie. obiecaj.
— pierwszy weekend nieparzystego miesiaca.
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
Peugeot Oxia, 1988, concept.
V6 2.8 twin-turbo, 680HP, 349 km/h.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
rhubarbrr


Spidey Evolution
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup
rhubarbrr
-You travel a lot?

-Yeah.

-Traveling makes you lonely?

-I'm alone, I am not lonely

— Heat, 1995
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialekkaprzesada lekkaprzesada
rhubarbrr
rhubarbrr
3754 c4b5
Reposted frommelodyphantom melodyphantom vialavendova lavendova
rhubarbrr
3677 b8b3
Reposted fromuoun uoun vialavendova lavendova
rhubarbrr
rhubarbrr
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viadrooonka drooonka
rhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl