Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rhubarbrr
1831 936a 500
Masz piękną duszę i dupę, mam Cię za sztukę i sztukę. Cyniczny Romantyzm
Reposted fromRowena Rowena viastarryeyed starryeyed
rhubarbrr
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viastarryeyed starryeyed
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
5089 c783
Reposted fromrudosci rudosci viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
rhubarbrr
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
5452 7d4d 500
Reposted fromhagis hagis viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
chodź do mnie, posiedzimy razem. będziemy trzymać się za ręce i milczeć. to będzie piękna i dobra cisza.
Reposted fromdjLangley djLangley viastarryeyed starryeyed
rhubarbrr
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viastarryeyed starryeyed
rhubarbrr
9569 dc95 500
Reposted fromnazarena nazarena viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
8636 21dd 500
Reposted fromallblack allblack viafotofob fotofob
rhubarbrr
2546 649a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl