Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rhubarbrr
8807 1a6d
Reposted fromkarahippie karahippie viarabarbarowy rabarbarowy
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore via100suns 100suns
rhubarbrr
9320 757e 500
Reposted frompiehus piehus viafotofob fotofob
rhubarbrr
8873 6904 500
Reposted frompapaj papaj viasiostra siostra
rhubarbrr
7781 7435 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viasiostra siostra
rhubarbrr
6235 7ccb 500
Reposted fromdatfeel datfeel viasiostra siostra
rhubarbrr
7414 73f6 500
Reposted fromtichga tichga viasiostra siostra
rhubarbrr
7311 a8d7
Reposted fromteijakool teijakool viasiostra siostra
rhubarbrr
9545 7301 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafotofob fotofob
rhubarbrr
9344 ae8b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viafotofob fotofob
rhubarbrr
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
rhubarbrr
7429 18c4
Reposted frompunisher punisher viafotofob fotofob
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
rhubarbrr
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viawszystkodupa wszystkodupa
rhubarbrr
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarabarbarowy rabarbarowy
rhubarbrr
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl